KIA EV9.爆肌EV9,有樣又有內涵,唔係淨係得個「大」字!呢口價有無開得好離譜先?(附設中文字幕)| #駕輛試車 #駕輛UpCar

見到呢部車,大家第一個反應一定係因為佢個價錢嘩嘩聲喇!仲忍唔住問一句:「佢何得何能可以開出呢個價先?」其實,我哋都係充滿質疑嘅情況下試呢部EV9,結果呢部車有一個部份表現出奇地好喎!令到3位主持不得不讚嘆呢部車,想知係咩?記得睇晒段片喇!

您可能喜歡的