Maserati Grecale Modena.裏裏外外都係全新嘅瑪莎拉蒂SUV,用兩公升Turbo引擎聽落好似好普通,但實際上竟然令人眼前一亮(附設中文字幕)|#駕輛試車 #駕輛UpCar

以依家各大車廠常用嘅(一部車大、中、細碼)作風,其實Grecale大可以係一部縮水咗嘅Levante就已經搞掂;不過,改朝換代之後嘅瑪莎拉蒂,睇落唔多受呢套。眼前嘅Grecale就係一部裏裏外外,乜都係「新」嘅瑪莎拉蒂「全新SUV」,外觀好唔同、用落好唔同、揸落好唔同⋯⋯務求一切都要重新「洗牌」再嚟過。而今次出手嘅呢一招,似乎又相當work喎!

您可能喜歡的