Tesla Model 3.新舊版Tesla Model 3龍翔道殘酷測試,真正體驗到有比較就真係有傷害!?(附設中文字幕)| #駕輛試車 #駕輛UpCar

新版Tesla Model 3行龍翔道真係冇咁戥?為咗測試套新避震嘅行車感,今次我哋仲出動埋儀器去量度吓,差別係咪真係咁大先?但係咁多項改良中,估唔到陳生最讚嘆嘅竟然唔係套避震?咁係咩呢?
另外,呢集仲會測試埋轉波同打燈掣大轉位之後,又考唔考驗到兩位主持呢?