Toyota bZ4X.豐田電動車發展真係比較慢,唔通學俗語話齋,慢工出細貨,佢哋第一部電動車bZ4X一出招就可以擊敗其他對手?(附中文字幕)|#駕輛試車 #駕輛UpCar

豐田第一部電動車bZ4X終於正式到港喇!而且定價仲要係有好多對手,簡直係爭崩頭嘅三十零萬蚊領域,唔通學俗語話齋,慢工出細貨,bZ4X一出招就可以擊敗其他對手?

您可能喜歡的